MONTÁŽ

Před zahájením montáže vyjměte panely z obalu v místnosti, kde budou montovány a nechte je aklimatizovat 24 až 48 h.

Povrch, ke kterému lepíme panely musí být suchý, čistý a bez prachu a jiných materiálů typu staré omítky, barva atd.

Před zahájením montáže panelů zeď musí být zbroušena hrubým brusným papírem (po zbroušení očistěte zeď od prachu – nejlépe vysavačem) a natřena základním nátěrem pro zvýšení adheze.

Lepení můžeme zahájit po úplném vyschnutí základního nátěru.

Montážní pokyny:

- připravte se materiál a nářadí pro montáž – řezací pilka se středním zubem nebo úhlovou brusku, zubové hladítko na lepidlo, kbelík pro míchání lepidla, míchač lepidel, štětec nebo vysavač pro odstranění prachu po řezaní)

-připravte povrch, na který budete lepit panely, v případě potřeby naneste základní nátěr

- namontujte nivelační lištu na zeď pomocí hmoždinek (rozpínacích šroubů)

jestliže začnete od podlahy bude stačit, když na podlahu položíte lištu např. dřevotřískovou nebo mdf desku, tak aby vznikla malá dilatace mezi podlahou a panely (cca 10 mm)

připravte si lepidlo

-naneste tenkou vrstvu lepidla na podklad, na který budou lepeny panely

-naneste lepidlo na zadní stranu panelu na celý povrch pomocí zubového hladítka

-přitlačte panel na stěnu, tak aby se dolní část panelu opírala o lištu

- další panely ukládejte vodorovně a posouvejte je směrem na horu

-dořežte chybějící částí panelů a namontujte je (nezapomeňte na dilataci min. 5mm mezi zdí, stropem a panely)

-demontujte lištu po stanoveném době zatuhnutí lepidla (zpravidla 24-48 h)

V případě desek Tectra použijte min. 5 mm  dilataci mezi panely, aby nedošlo k pnutí a případným prasklinám.

Dodržujte přesné pokyny výrobce lepidla, které používáte, to umožní bezpečné a spolehlivé spojení panelů s podkladem.

Montážní lepidla pro lepení panelů je možné zakoupit ve většině hobby marketů nebo velkoobchodních skladech se stavebními materiály.

Doporučované lepidlo pro montáž panelů je elastické disperzní nebo cementové lepidlo nebo se zvětšenou silou tuhnutí .

Doporučujeme lepidla značky KREISEL :

– disperzní lepidlo Kreisel 111

– cementové lepidlo Kreisel EXPERT 3 třída C2TES1